Showing codes E1041 (Type 1 diabetes mellitus with diabetic mononeuropathy) — E11339 (Type 2 diab w moderate nonprlf diab rtnop w/o macular edema (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema))

ICD-10 Code: E1041 (E10.41)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with diabetic mononeuropathy

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1042 (E10.42)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with diabetic polyneuropathy

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1043 (E10.43)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes w diabetic autonomic (poly)neuropathy (Type 1 diabetes mellitus with diabetic autonomic (poly)neuropathy)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1044 (E10.44)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with diabetic amyotrophy

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1049 (E10.49)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes w oth diabetic neurological complication (Type 1 diabetes mellitus with other diabetic neurological complication)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E105 (E10.5)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with circulatory complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1051 (E10.51)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes w diabetic peripheral angiopath w/o gangrene (Type 1 diabetes mellitus with diabetic peripheral angiopathy without gangrene)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1052 (E10.52)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes w diabetic peripheral angiopathy w gangrene (Type 1 diabetes mellitus with diabetic peripheral angiopathy with gangrene)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1059 (E10.59)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with oth circulatory complications (Type 1 diabetes mellitus with other circulatory complications)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E106 (E10.6)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with other specified complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1061 (E10.61)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with diabetic arthropathy

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10610 (E10.610)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus w diabetic neuropathic arthropathy (Type 1 diabetes mellitus with diabetic neuropathic arthropathy)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10618 (E10.618)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with other diabetic arthropathy

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1062 (E10.62)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with skin complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10620 (E10.620)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with diabetic dermatitis

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10621 (E10.621)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with foot ulcer

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10622 (E10.622)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with other skin ulcer

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10628 (E10.628)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with other skin complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1063 (E10.63)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with oral complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10630 (E10.630)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with periodontal disease

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10638 (E10.638)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with other oral complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1064 (E10.64)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with hypoglycemia

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10641 (E10.641)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with hypoglycemia with coma

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E10649 (E10.649)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with hypoglycemia without coma

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1065 (E10.65)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with hyperglycemia

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1069 (E10.69)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with other specified complication

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E108 (E10.8)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus with unspecified complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E109 (E10.9)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 1 diabetes mellitus without complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E11 (E11)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E110 (E11.0)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with hyperosmolarity

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1100 (E11.00)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab w hyprosm w/o nonket hyprgly-hypros coma (NKHHC) (Type 2 diabetes mellitus with hyperosmolarity without nonketotic hyperglycemic-hyperosmolar coma (NKHHC))

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1101 (E11.01)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with hyperosmolarity with coma

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E111 (E11.1)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1110 (E11.10)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis without coma

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1111 (E11.11)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis with coma

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E112 (E11.2)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with kidney complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1121 (E11.21)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with diabetic nephropathy

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1122 (E11.22)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus w diabetic chronic kidney disease (Type 2 diabetes mellitus with diabetic chronic kidney disease)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1129 (E11.29)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus w oth diabetic kidney complication (Type 2 diabetes mellitus with other diabetic kidney complication)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113 (E11.3)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with ophthalmic complications

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1131 (E11.31)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes mellitus with unsp diabetic retinopathy (Type 2 diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E11311 (E11.311)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes w unsp diabetic retinopathy w macular edema (Type 2 diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy with macular edema)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E11319 (E11.319)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes w unsp diabetic rtnop w/o macular edema (Type 2 diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy without macular edema)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1132 (E11.32)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes w mild nonproliferative diabetic retinopathy (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E11321 (E11.321)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab w mild nonprlf diabetic rtnop w macular edema (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113211 (E11.3211)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mild nonp rtnop with macular edema, r eye (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113212 (E11.3212)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mild nonp rtnop with macular edema, l eye (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, left eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113213 (E11.3213)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes with mild nonp rtnop with macular edema, bi (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, bilateral)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113219 (E11.3219)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mild nonp rtnop with macular edema, unsp (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, unspecified eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E11329 (E11.329)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab w mild nonprlf diabetic rtnop w/o macular edema (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113291 (E11.3291)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mild nonp rtnop without mclr edema, r eye (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, right eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113292 (E11.3292)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mild nonp rtnop without mclr edema, l eye (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, left eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113293 (E11.3293)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mild nonp rtnop without macular edema, bi (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, bilateral)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113299 (E11.3299)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mild nonp rtnop without macular edema, unsp (Type 2 diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, unspecified eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E1133 (E11.33)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diabetes w moderate nonprlf diabetic retinopathy (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E11331 (E11.331)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab w moderate nonprlf diab rtnop w macular edema (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113311 (E11.3311)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mod nonp rtnop with macular edema, r eye (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113312 (E11.3312)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mod nonp rtnop with macular edema, l eye (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, left eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113313 (E11.3313)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with moderate nonp rtnop with macular edema, bi (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, bilateral)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E113319 (E11.3319)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab with mod nonp rtnop with macular edema, unsp (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, unspecified eye)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: E11339 (E11.339)
Code Type: Diagnosis
Description:
Type 2 diab w moderate nonprlf diab rtnop w/o macular edema (Type 2 diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema)

HTML  |  TXT  |  Mapping
Current Page # is: 68
Ones0123456789
Tens0123456789
Hundreds0123456789
Thousands012